Savunma Sanayi

Savunma Sanayi

Savunma Sanayi: TÜBİTAK – SAGE, MKEK, OSSA ve SSM ile Savunma Sanayimize dönük çalışmalar başarı ile yapılmaktadır.

Üyeliklerimiz: Firmamız; Ülkemizin her gün gelişen Savunma Sanayi imalat alanında, Savunma Sanayimize dönük her çeşit makina, teçhizat, malzeme ve sistemleri imal etmek üzere, bu faaliyet konularında ve benzerlerinde yurtiçi yerli firmalar ile işbirliği içinde bulunarak Ülkemiz Savunma Sanayinde, yerli imalat katkı payını artırmak arzusundadır. Firmamız, bu kapsamda; 2015 yılında SSM tedarikçi portalına ve OSSA kümelenmesine üye olmuştur.


Savunma Sanayi
Savunma Sanayi
Savunma Sanayi
Savunma Sanayi
Savunma Sanayi
Savunma Sanayi
Savunma Sanayi
Savunma Sanayi