Özel Projeler

Atık Döküm Kumu Termal Geri Kazanım Tesisi
Döküm sektörünün ana atık malzemesi olan döküm kumunun, gerek dökümhanelerde tekrar kullanılması, gerekse diğer sektörlerde kullanılabilmesi ve kullanılamayacak atıklar için depolama imkanlarının sağlanması sektörümüzün en temel beklentilerindendir. Bu beklenti doğrultusunda yapmış olduğumuz ön çalışmalar neticesinde döküm kumlarının yeniden kazanımını sağlayabilmek ve çevre bilinci doğrultusunda tesisimizi en az atık üretir halde çalıştırmak amacıyla bu projeyi başlatmış bulunmaktayız. Projemiz, sanayisi oldukça gelişmiş birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de döküm kumu atıklarının tekrar kazanılarak farklı alanlarda yeniden kullanılabilmesini kapsamaktadır. Dökümhanelerden kullanılmış döküm kumu alınıp, işlenip sınıflandırıldıktan sonra tekrar yeni kum gibi ilgili sektörlere geri kazandırılması sağlanacaktır. Projemiz TÜRK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI tarafından desteklenmesi uygun görülmüştür.

ozelfull

Ürünler / Produtcts